ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σχεδιάζουμε projects υψηλής αισθητικής, για το φωτισμό εσωτερικών & εξωτερικών χώρων!

Ο φωτισμός ενός κτηρίου είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία ενός μοναδικού περιβάλλοντος. Το  αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού, μέσω της οποίας καλύπτεται το τεχνικό κομμάτι όσον αφορά στις απαιτούμενες προδιαγραφές, και το αισθητικό, το οποίο δημιουργεί την επιθυμητή ατμόσφαιρα στο χώρο και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία του. Για την καλύτερη κατανόηση της μελέτης από τον πελάτη, παραθέτουμε τρισδιάστατο μοντέλο με φωτορεαλιστική απεικόνιση.

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη σε μια ολοκληρωμένη μελέτη φωτισμού είναι:

  • Η στάθμη φωτισμού στο επίπεδο “εργασίας”.
  • Η φυσιολογική θάμβωση η όποια αναφέρεται στις πηγές φωτισμού.
  • Η ψυχολογική θάμβωση η όποια εκδηλώνεται στους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο χώρο.
  • Η επιλογή της λαμπρότητας ανάλογα με την περιοχή εύρους

Στην εταιρεία Σανιδάς σχεδιάζουμε:

· Φωτισμό εσωτερικού χώρου

· Φωτισμό εξωτερικού χώρου

· Φωτισμό κτηρίου

· Φωτισμό κήπου

· Διακοσμητικό φωτισμό

· Φωτοτεχνική μελέτη